Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Ustanovujúce zasadnutie OZ – 24.11.2022 (Kinosála |18:00)

Ustanovujúce zasadnutie OZ – 24.11.2022 (Kinosála |18:00) 

Pozývame občanov na ustanovujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 24.11.2022 o 18:00 v Kinosále KD Závod.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
     a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
     a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií
     a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie  starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
     zvolávať a viesť zasadnutia OZ, poverenie poslanca zastupovaním
     starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026.

 9. Určenie sobášiacich poslancov, sobášnych dní
     a iného vhodného miesta na sobášenie.

10. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.
11. Určenie platu starostu obce.
12. Diskusia.
13. Záver.