Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, február 28, 2021
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 03.10.2019 (18:00)
  • Hladaj :

Zasadnutie OZ – 03.10.2019 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok
03.10.2019 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. Zmeny a úpravy rozpočtu obce
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver