Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 29.02.2016 (18:00)

Zasadnutie OZ – 29.02.2016 (18:00) 

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční v pondelok
29.02.2016 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Závod
8. Obecný autobus
9. Prístavba Materskej školy v Závode
10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015
1
1. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Záver

 

 

 

 

Riadne zasadnutie OZ dňa 29.2.2016 o 18 tej