Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv

Voľby – Archiv

Voľby NR SR | Vydávanie hlasovacích preukazov

Vydávanie hlasovacích preukazov Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR | Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2023

OZNAMENIE o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky • Deň a čas konania volieb – 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00. • Miesto konania ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR 2023 | Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do NR SR 2023  Obec Závod oznamuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023.POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR 2023 | Oznámenie o utvorení volebných okrskov

Oznámenie o utvorení volebných okrskov, určenie volebných miestností a vymedzenie územného obvodu volebných okrskov. Obec Závod podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR 2023 | Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR 2023 | Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Rozhodnutie o vyhlásení volieb uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.POKRAČOVANIE TEXTU

REFERENDUM 2023 | Výsledky hlasovania

Kompletné výsledky hlasovania v referende 2023 za obec Závod Počet voličov zapísaných v zozname voličov:  2357 Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  799 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ...POKRAČOVANIE TEXTU

REFERENDUM 2023 | Špeciálny spôsob hlasovania

ŽIADOSŤ O ZÁPIS OPRÁVNENÉHO VOLIČA DO ŠPECIÁLNEHO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOVPOKRAČOVANIE TEXTU

REFERENDUM | Požiadavky na hlasovanie do prenosnej schránky

Požiadavky na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky  pred dňom konania referenda je možné podať: 1. Osobne resp. prostredníctvom rodinného príslušníka na Obecnom úrade v Závode v čase úradných hodín. ...POKRAČOVANIE TEXTU

REFERENDUM | Žiadosti o hlasovací preukazo

Obec Závod oznamuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: seketariat@obeczavod.sk  Žiadosti o zasielanie hlasovacích preukazov poštou je možné doručiť do 5. januára 2023.POKRAČOVANIE TEXTU
Page 3 of 1112345...10...Last »