Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 23 marca, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy

Aktuálne správy

Hodnotenie našej Základnej školy + rebríček ostatných škôl

Podrobné hodnotenie našej ZŠ s MŠ nájdete na tomto odkaze: HODNOTENIE ZŠ s MŠ ZÁVOD Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti ...POKRAČOVANIE TEXTU

Opatrenia civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení – usmernenie

Z dôvodu opakovaného doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom   s prihliadnutím na jeho špecifické vlastnosti a v súvislosti s realizáciou  opatrení ochrany zdravia  pri práci v súlade  zo zákonom č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 13.12.2016 (18:00)

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 13.12.2016 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice Voľba návrhovej komisie ...POKRAČOVANIE TEXTU

Rebríček hospodáriacich miest a obcí

BRATISLAVA – Vysvedčenie pre starostov a primátorov. Ekonómovia zostavili rebríčky najlepšie a najhoršie hospodáriacich miest, obcí a samospráv. O svoje financie sa nestará len domácnosť, na finančné zdravie musia ...POKRAČOVANIE TEXTU

Nafta a.s. a Nadácia SPP podporujú rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie

               Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP v mesiaci jún 2016 darovala neziskovej organizácii Enviropark Pomoravie dotáciu vo výške 18 000,- EUR na financovanie projektov zameraných na deti, mládež a seniorov nášho ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zmena termínu riadneho zasadnutia OZ

Oznamujeme občanom, že plánované zasadnutie OZ dňa 14.12.2016 sa ruší a termín zasadnutia sa presúva na  13.12.2016 o 18:00.POKRAČOVANIE TEXTU

Výzva na úhradu a uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

     Obec Závod, ako správca miestneho cintorína, vyzýva všetkých občanov – nájomcov hrobových miest,  ktorí doteraz nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové  miesto, ...POKRAČOVANIE TEXTU

Obnovenie autobusového spojenia Závod-ŽSR (od 25.10.16)

Oznamujeme cestujúcim, že od utorka 25.10.16 je obnovené autobusové spojenie na linke Závod, obec – Závod, železničná stanica a späť.POKRAČOVANIE TEXTU

Zmena vývozu komunálneho odpadu (02.11.16)

Firma ASA oznamuje občanom zmenu dátumu vývozu komunálneho odpadu a to z 03.11.16 na stredu 02.11.2016.POKRAČOVANIE TEXTU

Zákaz umiestňovania odpadu mimo zberný dvor…

Upozorňujeme občanov na zákaz umiestňovania odpadu v okolí zberného dvora. Každý je povinný priviesť odpad na zberný dvor v čase jeho prevádzkových hodín v stredu do 10:00 do 15:00 a v sobotu  od 9:00 ...POKRAČOVANIE TEXTU
Page 42 of 59« First...102030...4041424344...50...Last »