Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Anketa: Prieskum dopravného správania

Anketa: Prieskum dopravného správania 

PRIESKUM – „Plán udržateľnej mobility Bratislavského kraja“

Vážení členovia komunity, obyvatelia obce,
dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie anketového dotazníka prieskumu dopravného správania. Dotazník bude jedným z podkladov pre určenie základných socio-demografických­ údajov a dopravných návykov obyvateľov Vašej obce. Získané informácie o uskutočnených dopravných pohyboch budú použité pre vypracovanie „Plánu udržateľnej mobility Bratislavského kraja“.
Dotazník sa vypĺňa za domácnosť, ako aj samostatne za každého člena Vašej domácnosti. Informácie prosíme uvádzať čo najpresnejšie. Exaktným vyplnením dotazníka cenne prispejete k zmapovaniu reálnych dopravných potrieb obyvateľov Vašej obce. Prieskum je anonymný. Anketový dotazník nájdete na webovej stránke:

    https://www.surveygizmo.com/s3/4587315/dotaznikovy-prieskum-dopravneho-spravania

Oslovujeme Vás týmto spôsobom z dôvodu, aby dotazníky boli vypĺňané čo najväčším počtom respondentov. Našim zámerom je na základe Vami poskytnutých informácii vypracovať hodnovernú analýzu a model súčasného stavu, ktorý bude kvalitným podkladom pre prognózu dopravných vzťahov a pre následný návrh opatrení v prospech obyvateľov Bratislavského kraja.
Ďakujeme za Váš čas a ochotu poskytnúť informácie vyplnením dotazníka.

Spracovateľský tím „Plánu udržateľnej mobility Bratislavského kraja“