Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Mimoriadne OZ – 12.10.2015 (19:00)

Mimoriadne OZ – 12.10.2015 (19:00) 

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode sa uskutoční
dňa 12.10.2015 (pondelok) o 19.00 hod.
v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Modernizácia verejného osvetlenia
5.Uznesenia
6.Záver