Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Nafta a.s. a Nadácia SPP podporujú rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie

Nafta a.s. a Nadácia SPP podporujú rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie 

Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP koncom augusta 2015 darovala Enviroparku Pomoravie n.o. sumu 18 000,- EUR na financovanie projektov zameraných na deti, mládež a seniorov nášho mikroregiónu.
Spomínané finančné prostriedky sa využijú na financovanie projektov:
Prvý projekt je zameraný na deti a mládež na Základných školách. Žiaci zo 7 Základných škôl (I. a II.stupeň – Láb, Jakubov, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka) zápolia medzi sebou vo florbale a vybíjanej. Finálovým turnajom /november-december 2015/ predchádza 1 predkolo (október – november), z ktorého výsledky sa zratúvajú. Na každej Základnej škole v rámci mikroregiónu zorganizujeme športové hry /behy na krátke a dlhé trate, skoky do diaľky z miesta a rozbehom, hody, štafety, viacboje, výtvarná súťaž,…/, do ktorých budú zapojené celé triedy vrátane pedagógov, a z ktorých víťazi jednotlivých kategórií postúpia na „Olympijský festival“. Zavŕšením aktivít spojených so školopovinnými deťmi a mládežou bude talentová súťaž pod názvom „Enviropark hľadá talent“, prostredníctvom ktorej majú žiaci možnosť sa odprezentovať v speve, tanci, hre na hudobný nástroj, vo výtvarnom umení a vlastnej tvorbe.
Všetci účastníci podujatí majú zabezpečenú dopravu, celodenné občerstvenie a hodnotné ceny nielen pre víťazov jednotlivých kategórií, ale pre všetkých zúčastnených.
Do všetkých aktivít bude zapojených približne 1250 detí a žiakov zo Základných škôl v rámci mikroregiónu Enviropark Pomoravie.

Druhý projekt je zameraný na našich seniorov v mikroregióne Enviropark Pomoravie. Naplánované sú dve podujatia: v priebehu októbra „Športový deň“ /miesto sa určí dodatočne a v závislosti od počasia/ a v polovici decembra „Vianočné posedenie spojené so súťažou kreativity a pečenia koláčov“ v KD Jakubov.
Prvé podujatie bude zamerané na športové vyžitie našich seniorov v jednotlivých disciplínach ako hod gumákom na cieľ, hod granátom na cieľ, šípky, beh s loptičkou,… . Tí, ktorí sa umiestnia na prvých troch priečkach získajú hodnotné ceny. Všetci seniori budú mať zabezpečenú dopravu a občerstvenie.
Druhé podujatie, ktoré sa uskutoční pred Vianocami bude zamerané na súťaž v pečení vianočných koláčikov a na kreativitu, možnosti odprezentovania sa ručnými prácami /výšivky, háčkovanie,…/ spojené so samotným predajom výrobkov. Pripravené sú bohaté ceny, doprava, občerstvenie ako i hudobný program.
Do oboch aktivít bude zapojených cca 900 seniorovEnviroparkLogo

Napísala: Zuzana Caunerová,
Enviropark Pomoravie n.o., Gajary