Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Základná škola dostane cez prázdniny novú strechu

Základná škola dostane cez prázdniny novú strechu 

Hlavná budova našej školy bola postavená v roku 1947. Konštrukcia strechy a aj krytina je v pôvodnom stave. Doposiaľ nebola vykonaná žiadna rekonštrukcia a to ani po požiari, ktorý poškodil časť strechy a spôsobil značné škody aj na budove školy. Pôvodná pálená škridla už silne zvetráva, rozpadáva sa a akýkoľvek zásah a pokus o opravu spôsobuje reťazový rozpad okolitej krytiny.

ZS Strecha2Vedenie školy v spolupráci so zriaďovateľom, teda Obcou Závod, opätovne už niekoľko rokov žiadalo príslušné orgány o pomoc s riešením tejto havarijnej situácie. Rôzne prísľuby a riešenia zostávali nesplnené až do teraz. Dňa 24. júla 2015 sme obdržali odpoveď z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v ktorej nám oznamuje pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu strechy ZŠsMŠ Závod v sume 50 000,- €.

ZS Strecha1Oprava strechy je pre školu problémová najmä z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti.

Keďže do konca prázdnin nám zostáva necelý mesiac, využijeme všetky možnosti k tomu, aby hlavné práce na streche boli ukončené do konca augusta.