Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Spájame sily pre zvýšenie kvality života v mikroregióne Dolné Záhorie

Spájame sily pre zvýšenie kvality života v mikroregióne Dolné Záhorie 

 OZ Dolné Záhorie už dlhší čas pripravuje potrebné štruktúry a ľudské kapacity na to aby postupnými krokmi sformovalo fungujúce verejno-súkromné partnerstvo, ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny (MAS) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Vznik verejno-súkromného partnerstva je pre náš región významným krokom, ktorý poskytuje široké možnosti pre naštartovanie a realizáciu rozvojových aktivít v členských obciach a mestách, ktoré pomôžu zabezpečiť zvýšenie kvality života ich obyvateľov.

MAS Dolné Záhorie bude reprezentovať verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo spojením zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora na našom území. Aktuálne sú jeho členmi obecné úrady 19 obcí mikroregiónu a ďalší záujemcovia z radov občianskeho a súkromného sektora.

Členské obce a mestá OZ Dolné Záhorie:

Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Lozorno, Limbach, Malacky, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Bystrica m.č., Záhorská Ves, Závod, Zohor.

Základnou podmienkou pre fungovanie MAS je vypracovanie a schválenie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja. Túto stratégiu je potrebné vypracovať v priebehu nasledujúcich 3-4 mesiacov formou participácie všetkých cieľových skupín (miestnych obyvateľov, obecných úradov, podnikateľov, spolkov a združení a i.), pričom rozhodovanie o prioritách a cieľoch stratégie bude na princípe „zdola-nahor“ v záujme miestnej komunity a smerujúce k integrovanému rozvoju územia. Zjednodušene to znamená, že tieto cieľové skupiny identifikujú hlavné nedostatky vo svojom území a spoločne navrhnú riešenia a rozvojové aktivity, ktorými bude možné zlepšiť kvalitu života. K naplnenie cieľov stratégie bude môcť MAS využívať európske štrukturálne fondy a národné finančné zdroje.

V rámci procesu prípravy stratégie budete preto viackrát kontaktovaný pre vyjadrenie Vášho názoru formou prieskumu alebo verejných stretnutí v členských obciach. Touto cestou Vás chceme ako obyvateľa členskej obce/ mesta a regiónu Dolné Záhorie poprosiť, aby ste sa vo verejnom ale aj vo vlastnom záujme aktívne zúčastnili týchto prípravných aktivít a svojimi názormi a vedomosťami prispeli k vytvoreniu precíznej a vyváženej stratégie, ktorú budeme v nasledovných rokoch na našom území prostredníctvom MAS realizovať. Zároveň týmto vyzývame záujemcov, ktorý by sa chceli angažovať ako aktivisti miestneho rozvoja v rámci pracovnej skupiny, aby sa prihlásili u svojho starostu, prípadne priamo na e-mail OZ Dolné Záhorie (enviropark@gajary.sk).

O konkrétnych aktivitách v rámci prípravy Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Vás budeme prostredníctvom obecných úradov a dobrovoľných miestnych aktivistov v dohľadnej dobe vopred informovať.

So srdečným pozdravom OZ Dolné Záhorie !