Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 27.06.2015 (11:30)

Zasadnutie OZ – 27.06.2015 (11:30) 

Neverejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode sa uskutoční dňa 27.júna 2015 (sobota) o 11.30 hod. v novovybudovanej prístavbe Hasičskej zbrojnice Závod.

Program zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Udelenie cien obce Závod
5.Uznesenia
6.Záver