Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 11.06.2015 (18:00)

Zasadnutie OZ – 11.06.2015 (18:00) 

 

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční dňa 11.júna 2015 (štvrtok) o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Kontrola uznesení
5.Informácia starostu o dianí v obci
6.Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
7.Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
8.Koncoročná závierka obce Závod k 31. 12. 2014
9.Záverečný účet obce Závod za rok 2014
10.Rôzne
11.Uznesenia
12.Záver

 

 

Pozvánka na OZ