Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » UPOZORNENIE : Prísny zákaz vypaľovania porastov

UPOZORNENIE : Prísny zákaz vypaľovania porastov 

Hasiči ohenKaždý rok vzniká spolu s jarným obdobím obdobie zvýšeného rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet požiarov je spôsobených neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov. Aj keď vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.

            Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
Ohen zakazvypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade spozorovania požiaru je dôležité okamžite volať hasičov na t.č. 150 alebo 112

V prípade zistenie porušenia ustanovení zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331,- € a právnickej osoby až do výšky 16596,- €

 HZZZa porozumenie ďakujú príslušníci
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Malackách