Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Dodávka vody obnovená

Dodávka vody obnovená 

S uspokojením môžeme konštatovať, že časový plán regenerácie našej studne bol dodržaný a tým berieme na vedomie aj ukončenie hlavných prác na našom verejnom vodovode.
Studňa bola vyčistená a zmerali sme aj výdatnosť nášho zdroja. Dobrá správa je, že parametre našej studne sa nezmenili a studňa je v dobrej kondícii. Výsledky meraní ešte samozrejme nie sú spracované a musíme si na ne počkať, no budú slúžiť ako hlavný podklad pre rozhodnutia vedenia obce čo ďalej.
Je pravdepodobné, že na vykrytie zvýšenej spotreby vody v letných mesiacoch bude najlacnejšie riešenie navŕtanie ešte jednej paralelnej studne, ale riešením je aj vybudovanie väčších zásobníkov.
No na takéto rozhodnutie nám budú slúžiť práve aj výsledky uskutočnených meraní a následné odporučenia odborníkov.

Téma obecného vodovodu je otvorená a nie je možné povedať, že vidíme koniec. Zodpovednosť nesie Obec a na to, aby sme v tomto smere dosiahli dokonalosť, nemáme peniaze. Náš vodovod nie je dokonalý. Niektoré materiály už dosluhujú a postupne vymieňame a rekonštruujeme celý systém vodárne.
Keďže musíme pracovať za plnej prevádzky, nie vždy je možné robiť tak, aby ste  to nepocítili. No dôležité je, že napredujeme. O tom svedčí aj práve dokončená regenerácia studne a nové filtre, ktoré sú v tomto momente už plne funkčné.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na prácach podieľali a potvrdzujeme, že rozbehnuté aktivity spojené s našim vodovodom nekončia.