Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » PRERUŠENIE DODÁVKY PITNEJ VODY

PRERUŠENIE DODÁVKY PITNEJ VODY 

POZOR!!!
Prerušenie dodávky pitnej vody!

Na základe dlhodobo plánovanej regenerácie studne, ako hlavného a jediného zdroja pitnej vody v obci Závod a v súlade so Zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Vyhláškou MŹP SR č. 259/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti v zásobovaní vodou v čase KS a Vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií, obec Závod vyhlasuje na dni 4. a 5. marca 2015 pre odber vody z verejného vodovodu Regulačný stupeň č.3.
Počas týchto dní bude dodávka vody do domácností upravená nasledovne:
Streda 4.marca 2015
– o 7 hod. 30 min. bude úplne zastavená dodávka vody
– od 11,00 hod do 13,00 hod bude voda pustená v normálnom režime. O 13,00 bude dodávka vody zastavená.
– Od 17,30 do 19,30 hod. bude voda pustená v normálnom režime. O 19,30 bude dodávka vody zastavená.
Štvrtok 5.marca 2015
– Od 5,00 do 7,30 hod. bude voda pustená v normálnom režime. O 7,30 bude dodávka vody zastavená.
– od 11,00 hod do 13,00 hod bude voda pustená v normálnom režime. O 13,00 bude dodávka vody zastavená.
– Od 17,30 do 19,30 hod. bude voda pustená v normálnom režime. O 19,30 bude dodávka vody zastavená.

Spustenie vody do normálneho režimu sa predpokladá vo štvrtok 5.marca 2015 vo večerných hodinách.
Je predpoklad, že počas týchto dvoch dní bude čiastočne znížený aj tlak vody.
Žiadame preto všetky domácnosti, aby sa počas týchto dvoch dní na odstávku vody pripravili. Neodporúčame počas týchto dvoch dní používať elektrospotrebiče ako práčky a umývačky riadu, nakoľko sa môže stať, že voda môže tiecť zakalená, alebo nestihnú dokončiť program a domácnosti môže vzniknúť škoda.
Tak isto sa treba predzásobiť vodou na pitie a hygienické účely.
Počas týchto dvoch dní bude v obci zabezpečené aj náhradné zásobovanie pitnou vodou. Na parkovisku pri Hasičskej zbrojnici bude pristavená cisterna, z ktorej budú môcť občania brať pitnú vodu.
Keďže počas týchto dvoch dní nám do zásobníkov nebude dotekať voda, musí obci vystačiť zásoba v zásobníkoch. V prípade, že voda nebude stačiť a minie sa, bude jediným zdrojom pitnej vody pristavený zásobník pri hasičskej zbrojnici, alebo vaše zásoby, ktoré si vytvoríte sami.