Webové sídlo obce Závod!|utorok, 16 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Referendum 2015 výsledky

Referendum 2015 výsledky 

Kompletné výsledky v obci Závod

  • Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie   2308
  • Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky   402
  • Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 402
  • Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 401
  • Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov      1

Otázka:
1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Počet hlasov „ÁNO“         382
Počet hlasov „NIE“            19
2.Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Počet hlasov „ÁNO“         372
Počet hlasov „NIE“            29
3.
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Počet hlasov „ÁNO“         357
Počet hlasov „NIE“            40