Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Hniezdenie bociana na nebezpečnom stĺpe vysokého napätia trafostanice

Hniezdenie bociana na nebezpečnom stĺpe vysokého napätia trafostanice 

Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej spoločnosti k odstráneniu hniezda.  

Ochrane bociana bieleho sa aktívne venujeme viac ako desiatku rokov a preto nás mrzí, že sme museli pri tomto hniezde pristúpiť k odstráneniu základu hniezda a inštalácii zábrany proti hniezdeniu. Všetky možnosti boli dôsledne zvážené a konzultované s odborníkmi z ŠOP SR a tiež ornitológmi.  

Keďže je už takýto pokročilý čas hniezdenia, nebolo by techniky možné inštalovať podložku a nové hniezdo. Je potrebné dodržiavať zákon a isté pravidlá, ako vypnutie vedenia čo je možné najskôr 21 dní od nahlásenia tzv. vypínačky, taktiež nedisponujeme skladom vhodnou podložkou keďže ide o neštandardný stĺp a dodanie trvá 30 dní.
Zvážili sme všetky možnosti a inštalácia zábrany vyšla ako najvhodnejšia možnosť na ochranu tohto chráneného druhu. Keďže na výstavbu hniezda si bocian vybral najnebezpečnejší stĺp v bezprostrednej blízkosti živej časti el vedenia. 
Zo skúseností vieme, že takéto hniezdenie končí fatálne, pri dotyku s živou časťou dochádza k okamžitému usmrteniu jedinca, mláďat prípadne až k zapáleniu hniezda. Podobný prípad sa stal pár rokov späť v obci Sekule, kde uhynuli oba jedince bociana bieleho.

Táto situácia nám nie je ľahostajná, preto hľadáme riešenie, aby sme im na lokalite vytvorili bezpečné miesto na hniezdenie v priebehu tejto hniezdnej sezóny. 


Lukáš Skurka 
Tím environmentu
+421 915 718 355
lukas.skurka@zsdis.sk
www.zsdis.sk

Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava