Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 25 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » SVETOVÝ DEŇ VODY | RÚVZ a BVS bezplatne otestujú vzorky vody zo studní a Predpoludnie s Rádiom Regina naživo zo SHMÚ

SVETOVÝ DEŇ VODY | RÚVZ a BVS bezplatne otestujú vzorky vody zo studní a Predpoludnie s Rádiom Regina naživo zo SHMÚ 

Rádio Regina a Slovenský hydrometeorologický ústav sa spoja v piatok 22. marca predpoludním od 09:00 do 12:00 a pripomenú si svetový deň vody, svetový meteorologický deň a tohtoročné 70. výročie SHMÚ.

Meteorológovia, hydrológovia, klimatológovia a ďalší odborníci SHMÚ vám predstavia oblasti a služby, bez ktorých by náš každodenný život v podstate nefungoval. Predpovede počasia, výstrahy pred povodňami a silným vetrom, kvalita ovzdušia alebo letecká meteorológia – aj to je Slovenský hydrometeorologický ústav. Buďte pri tom aj vy.

Teší sa na vás moderátor Richard Šümeghy naživo v budove SHMÚ a redaktori v teréne: Mária Babinská v Hurbanove, Martin Jurčo na bratislavskom letisku, Janka Grajciarová v Banskej Bystrici a Slávka Ivančová v Gánovciach.


Pri príležitosti Svetového dňa vody Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok poskytnú záujemcom z radov občanov bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Akcia pre verejnosť sa bude konať:

  • v priestoroch ÚVZ SR (Trnavská cesta 52, Bratislava) vo štvrtok 21. marca (9:00 – 11:30),
  • v stanovených dátumoch aj v priestoroch regionálnych úradov verejného zdravotníctva  – dátumy a ďalšie praktické informácie nájdete rozpísané v tabuľkách nižšie.

 

Vo vymedzených časoch budú pracovníci všetkých RÚVZ verejnosti poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Väčšina RÚVZ ponúkne aj orientačné vyšetrenia vzoriek vody zo súkromných studní, pričom analýza bude cielená na dva ukazovatele – dusitany a dusičnany.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať aspoň dvakrát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na vybraných RÚVZ). Naopak, kvalitu vody z verejných vodovodov priebežne kontrolujú jej dodávatelia i úrady verejného zdravotníctva.

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2024 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (súkromnej studne) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – minimálne 0,2 litra – musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na orientačné vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo na taký RÚVZ, ktorý bude poskytovať orientačné analýzy

 

BVS, a.s., pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka záujemcom možnosť nechať si bezplatne otestovať vodu z domácej studne na celkovú tvrdosť a prítomnosť dusičnanov. 

Vzorku vody je potrebné priniesť v piatok, 22. marca 2024, v čase od 8.00 do 15.00 hodiny do akreditovaného laboratória BVS, a.s., na Bojnickej ulici č. 6 v Bratislave. Vzorku treba priniesť v max. 3 dcl plastovej fľaši, ktorá bude pred odberom poriadne prepláchnutá. Voda zo studne by sa mala nechať aspoň tri minúty odtiecť a následne naplniť až po okraj fľaše, aby tam nezostal žiaden priestor na vzduch. Každá vzorka bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy na internetovej stránke  www.bvsas.sk . Výsledky týchto dvoch meraní nenahrádzajú spoplatnený rozbor vody v zmysle platnej legislatívy.