Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 25 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Informácie k zápisu do 1. ročníka na šk. rok 2024/2025

Informácie k zápisu do 1. ročníka na šk. rok 2024/2025 

Vedenie ZŠ s MŠ Závod oznamuje zákonným zástupcom detí,
že zápis detí do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční:

– elektronicky od 13.03. – 11.04.2024 ,
– osobne 12.04.2024 – o 16:00 v budove ZŠ s MŠ Závod, Sokolská 81, 908 72 Závod.
Elektronický zápis (elektronická prihláška): link na prihlášku na zápis bude dostupný v čase 13.03. – 11.4.2024 do 24.00 .

Po tomto termíne nebude možné dieťa prihlásiť elektronicky. Škola zašle potvrdzujúci e-mail o doručení do 24 hodín. V prípade, že do toho času nedostanete žiadnu správu, napíšte na e-mailovú adresu: martin.potocnak@zszavod.sk

Podrobnejšie informácie k zápisu prvákov nájdete na webstránke základnej školy.

    Edupage - Základná Škola   ⇐

Prosíme o dôsledné vyplnenie prihlášky, keďže informácie z nej sa nám zobrazia v databáze školy aj v centrálnom informačnom systéme ministerstva školstva. Upozorňujeme na niektoré chyby, ktoré sa stali v minulom roku a dieťa nebolo stotožnené s centrálnym registrom obyvateľov SR. Najväčšie chyby boli v diakritike a nesprávnych alebo neúplných adresách.

1.Prihlášku vypĺňať presne podľa rodného listu s dĺžňami, mäkčeňmi.
2.Ak má dieťa 2 mená tak ich treba napísať, napr.: Anna Mária Mrkvičková
3.Adresy trvalého bydliska vypĺňať podľa občianskeho preukazu. Prosíme, nepíšte adresu, kde teraz bývate, ale kde ste prihlásení na trvalý pobyt.  Adresu prechodného bydliska nájdete v ďalšej kolónke.
4.Políčko „Integrovaný“ zaškrtnite iba vtedy, ak máte závery z centra poradenstva
a prevencie.
5.Určite nezabudnite vyznačiť, ak vaše dieťa bude/nebude navštevovať školský klub detí (ŠKD) a či sa bude/nebude stravovať v školskej jedálni.
6.Do časti „Ďalšie dôležité informácie“ zapíšte vážne informácie o zdravotnom stave alebo akékoľvek informácie, ktoré považujete za potrebné nám oznámiť.

Vážení rodičia, veríme, že väčšina z Vás vypíše elektronickú prihlášku bez problémov, avšak ak rodič nemá technické vybavenie na vypísanie elektronickej prihlášky, môže si ju prísť vyplniť do kancelárie zástupcu pre základnú školu. Nižšie sú uvedené  prílohy, ktoré treba vyplniť a priniesť na osobný zápis, ďalej je potrebné priniesť so sebou aj rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a zdravotný preukaz.