Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Pozvánky na spoločenské akcie » Veľké jarné upratovanie v katastri obce Závod (XIV.ročník) | 16.03.2024

Veľké jarné upratovanie v katastri obce Závod (XIV.ročník) | 16.03.2024 

Obec Závod oznamuje obyvateľom, že každoročné jarné upratovanie sa tento rok uskutoční v skoršom termíne z dôvodu konania Prezidentských volieb.
Tento, už v poradí XIV. ročník sa uskutoční
v  sobotu dňa 16. marca 2024 

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE

V prípade priaznivého počasia budeme čistiť ulice, parky, verejné priestranstvá, okolie našej obce 
a čierne skládky.

Rodiny, mládež a všetkých občanov bývajúcich v našej obci žiadame o pomoc pri upratovaní okolia svojich domov, predzahrádok, kanálov, čistení parkovej zelene ale aj autobusových zastávok. Zároveň žiadame aj o pomoc s likvidáciou čiernych skládok v okolí obce.

Miestne organizácie a združenia v našej obci boli vopred vyzvané, ale vyzývame aj podnikateľské subjekty pôsobiace v našej obci, aby akýmkoľvek spôsobom pomohli, či osobne alebo aj s technikou pri upratovaní obce a jej okolia.


Ráno od 8:30 do 9:00 pred vchodom Kultúrneho domu Vám pracovníci OÚ vydajú plastové vrecia a ochranné pomôcky. Pri výdaji zároveň nahlásite lokalitu ktorú budete čistiť.

Od 10:00 do 12:00 môžete telefonicky nahlásiť na čísle: 034 77 99 312  miesta, z ktorých bude potrebné zozbieraný odpad poodvážať. V prípade potreby bude v tom čase aj možnosť si ešte osobne vyzdvihnúť vrecia navyše na II.poschodí obecného úradu.

Na zbernom dvore odpadov v rámci Veľkého jarného upratovania bude od 08:00 do 12:00 možnosť odovzdať odpad s obsahom škodlivých látok v donesených uzavretých obaloch:

- Staré náterové hmoty 
- Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
- Odpadové rozpúšťadlá 
- Pesticídy - Oleje a tuky 
- Chemikálie 
(fotochemické látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky)

Len od občanov – fyzických osôb maximálne do 5 kg od 1 osoby.  
Zberný dvor odpadov bude otvorený do 18:00.

Na Zbernom dvore budú dispozícii 2 kontajneri na veľko-objemový odpad.


Zberné miesto Elektro-odpadu na dvore za OÚ bude tiež otvorený do 18:00.

Ak sa počas soboty nestihne poodvážať vyzbieraný a nahlásený odpad z vyčistených lokalít, pracovníci OÚ dokončia odvoz cez týždeň.

Aj tento rok účastníkom jarného upratovania po vyčistení lokality, Obecný úrad v spolupráci s Pasienkovou a lesnou spoločnosťou, zabezpečí malé občerstvenie na futbalovom štadióne od 10:30 do 12:00.

Pri vyzdvihnutí občerstvenia nahlásite lokalitu, ktorú ste čistili, meno a súpisné číslo Vášho domu. 

Ako každý rok, vám dopoludňajšie upratovanie spríjemní obecný rozhlas hudbou rôznych žánrov a každú hodinu tematickými informáciami.