Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 25 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Pozvánka Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka Obecné zastupiteľstvo 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční
dňa 28. augusta 2014 (štvrtok) o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. Úprava rozpočtu obce
8. Komunálne voľby 2014 – schválenie volebného obvodu,volebných okrskov a počtu volených poslancov
9. Rôzne
10. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
11. Uznesenia
12. Záver