Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » ZOEP | Začala sa výstavba čistiarne odpadových vôd

ZOEP | Začala sa výstavba čistiarne odpadových vôd 

Združenie obcí Enviropark Pomoravie odovzdalo stavenisko čističky odpadových vôd v Gajaroch realizátorovi projektu.

Súčasťou projektu odkanalizovania obcí Veľké Leváre a Malé Leváre je aj rozšírenie čistiarne odpadových vôd v obci Gajary, kam sú aj v súčasnosti odvádzané splaškové vody z obci Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre a Gajary. Stavebné práce na objektoch, ktoré zvýšia kapacitu súčasnej čistiarne odpadových vôd sa začali koncom júla 2023. Novovybudované objekty a inštalované technológie umožnia efektívne čistenie dopadových vôd, ktorých množstvo po rozšírení kanalizácie enormne vzrastie.

Výstavbu čistiarne odpadových vôd pre Združenie obcí Enviropark Pomoravie realizuje spoločnosť DAG SLOVAKIA, a.s. Celková výška investície dosahuje 3,2 mil. EUR s DPH.

Stavebné práce na výstavbe kanalizácie by sa mali začať najskôr v II. dekáde augusta 2023.

Projekt je realizovaný z fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.