Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Kolumbárium je novým a významným príspevkom na našom cintoríne.

Kolumbárium je novým a významným príspevkom na našom cintoríne. 

Koncom minulého roka sme dokončili dôležitú úpravu okolia starého kostola na miestnom cintoríne. Vďaka finančnej dotácii sme mohli realizovať rozsiahle terénne úpravy, ktoré priniesli nové zmeny a vytvorili dôstojné prostredie na našom cintoríne. Možno ste už mali príležitosť vidieť tieto pozitívne zmeny, ktoré vytvorili nové studničky s vodou na polievanie hrobov, lavičky a zelené plochy s výsadbou stromov a kvetín.

V utorok (20.6.23) sme od staviteľa prebrali nové Kolumbárium na cintoríne a teda je oficiálne hotové a nachádza sa vedľa domu smútku. Toto Kolumbárium predstavuje významný príspevok na cintoríne. S 18 menšími miestami a 3 väčšími poskytuje dôstojný a pokojný priestor na uloženie ostatkov a zachovanie pamiatky na zosnulých.

kolumbarium DSHoci sú fyzické práce na Kolumbáriu už dokončené, momentálne prebiehajú administratívne úkony, ktoré sú s týmto novým miestom spojené. S cieľom zabezpečiť pohodlný a jednoduchý proces ukladania ostatkov do Kolumbária, plánujeme čoskoro zverejniť podrobnosti o možnostiach uloženia. Týmto vám prinášame aj fotografie, ktoré zachytávajú nové Kolumbárium na cintoríne a poskytnú vám lepšiu predstavu o jeho vyhotovení a prostredí.

Sme hrdí na tieto pozitívne zmeny, ktoré sme dosiahli aj keď nie všetko je vďaka finančnej dotácie. Vytvorenie dôstojného prostredia na cintoríne je pre nás prioritou, a sme presvedčení, že nové studničky s vodou, lavičky, okolie kostola a nové Kolumbárium prispejú k pokojnému a útulnému miestu posledného odpočinku našich blízkych či návšteva ich príbuzných.