Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Prerušenie distribúcie elektriny | 24.05.2023 a 26.05.2023

Prerušenie distribúcie elektriny | 24.05.2023 a 26.05.2023 

Oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú 
v stredu 24.5.2023 v čase od 07:45 do 17:00
a v piatok 26.05.2023 v čase od 08:00 do 15:00
bez dodávky elektriny nasledovné parcelné čísla a súpisné čísla:

KOZIA ULICA
529, 530, 531, 532, 533, 534, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 548/
ZA, 551, 552, 553, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 580/ZA, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 588/ZA, 589/ZA, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 687/4, 689/1, 689/5

ULICA NAD JAZIERKOM
537

ULICA NOVÁ 
554, 554/
VE, 556, 557, 558, 559, 763/2, 763/8, 766/1, 767/4, 767/19, 767/20, 767/21, 767/22, 767/24, 767/25, 769/8, 770/11, 781/2, 781/42, 781/45, 781/46, 781/55, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 933/BL, 933/VE, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 939/BL, 939/ZA, 940/VE, 941, 943, 944, 945, 945/BL, 945/OP, 964, 1052, 1053, 1055, 1060, 1063/47, 1069, 1091 ,1091/-, 1092, 1093, 1095, 1096, 1116, 1117, 1125

ULICA POD BOROM
761/RD 3, 761/RD2, 781/90, 946, 946/BL, 947, 947/VE, 948, 949, 949/BL, 950, 989, 1088, 1132, 1152, 1154, 1198

ULICA DOMKY
1124

ŠTÚROVÁ ULICA
458, 459, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 503 BL, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 512/VE, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 767/1, 976

Parcelné čísla 689/7, 689/10, 689/11, 689/12, 689/689/13, 690/3, 690/4, 724/1, 758/18, 758/19, 758/20, 758/21

Bez dodávky elektriny bude aj obecná vodáreň, 
čím bude prerušená dodávka vody v obci 
v uvedených dňoch a časoch. 

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk

Ďakujeme za spoluprácu.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1,
 odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk