Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Kontaktný zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Závod

Kontaktný zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Závod 

Vedenie ZŠ s MŠ Závod oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2023 vek 6 rokov, že kontaktný zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla 2023 o 16:00 hod. v prístavbe ZŠ s MŠ Závod.

Zákonný zástupca predloží v deň zápisu z dôvodu overenia správnosti údajov nasledovné dokumenty:

  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • kópiu kartičky poistenca/dieťaťa
  • prihlášku vytlačenú a podpísanú oboma rodičmi, aj keď žijú v jednej domácnosti

Pokiaľ je zadováženie podpisu druhého zákonného zástupcu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, predloží zákonný zástupca „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“, ktoré je zverejnené na webovej stránke školy.

    Edupage - Základná Škola   ⇐

Vedenie školy vysoko odporúča zákonným zástupcom budúcich prvákov, aby svojim deťom objednali prostredníctvom školy základnú sadu školských pomôcok pre 1. ročník ZŠ + spomienkovú knihu, ktorá im bude odovzdaná v deň slávnostného zahájenia nového školského roka. Suma potrebná na nákup pomôcok a knihy predstavuje čiastku 30 €, treba ju zložiť v deň zápisu.