Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Archives by: Katarína Stanková

Archives

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

5 septembra, 2023 (0)
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku ) v územnom obvode okresu Malacky od 04. septembra 2023, ...

Telefónne linky na OÚ sú opäť FUNKČNÉ

30 augusta, 2023 (0)
Obecný úrad oznamuje občanom, že telefónne čísla na obecný úrad 037/7799254, 034/7799324 a 034/7751811 sú plne funkčné. Taktiež sú k dispozícii telefónne čísla 034/7799 312 a 0911 827 301.

Kontaktný zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Závod

13 apríla, 2023 (0)
Vedenie ZŠ s MŠ Závod oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2023 vek 6 rokov, že kontaktný zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla 2023 o 16:00 ...

VOS-obcí | Oznámenie o utvorení volebných okrskov, volebných miestností a územného obvodu

9 augusta, 2022 (0)
  Oznámenie o utvorení volebných okrskov,  určenie volebných miestností a vymedzenie územného obvodu volebných okrskov  Obec Závod podľa § 195a ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  u r č i l ...

KORONAVÍRUS | OPATRENIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU

13 marca, 2020 (0)
Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia: Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov) Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí zo zahraničia Na územie ...

OZNAM | Autobusová doprava v prázdninovom režime od 11.3.2020

10 marca, 2020 (0)
Nakoľko väčšina miest a obcí v Bratislavskom kraji pristúpila k zatvoreniu základných a materských škôl z dôvodu preventívnych opatrení k predchádzaniu a zamedzeniu šírenia prenosného ochorenia Koronavírus (COVID-19), a v nadväznosti na zasadnutie krízového štábu na Úrade BSK dnes ráno, t.j. 10.3.2020, si Vás dovoľujem informovať, že s platnosťou ...

OPATRENIE | Verejná vyhláška o izolácii v domácom prostredí a o zákaze hromadných podujatí

10 marca, 2020 (0)