Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » VOS-obci » VOS-obcí | Oznámenie o utvorení volebných okrskov, volebných miestností a územného obvodu

VOS-obcí | Oznámenie o utvorení volebných okrskov, volebných miestností a územného obvodu 

 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov,

 určenie volebných miestností

a vymedzenie územného obvodu volebných okrskov

 Obec Závod podľa § 195a ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  u r č i l a

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v obci Závod volebné okrsky a volebné miestnosti:

Volebný okrsok č. 1:

Volebná miestnosť – Závod, Sokolská ulica 243, kultúrny dom, klub dôchodcov, prízemie

Volebný okrsok č. 2:

Volebná miestnosť –  Závod, Sokolská ulica 243, kultúrny dom, sobášna sieň, 1. poschodie

 

Vymedzenie územného obvodu volebných okrskov:

Volebný okrsok č. 1:            súp. č. 0 – 600

 Volebný okrsok č. 2:            súp. č. 601 – 1200