Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Nadácia EPH | Nové oplotenie na domácom futbalovom ihrisku

Nadácia EPH | Nové oplotenie na domácom futbalovom ihrisku 

Modernizácia oplotenia futbalového ihriska 

v obci Závod

Cieľom predkladaného projektu bola revitalizácia oddychovej zóny v podobe výmeny plechového oplotenia, ktoré bolo v havarijnom stave.

Výmena oplotenia futbalového ihriska prispela k obnove oddychovej zóny. Betónový plot má veľmi dlhú životnosť a je odolný voči poveternostným podmienkam. Rovnako sa vyznačuje schopnosťou zadržiavať hluk a nízkou náročnosťou údržby.

Zo zrealizovaného projektu majú úžitok predovšetkým obyvatelia obce Závod a Športový klub Závod.

Realizáciou projektu došlo ku skvalitneniu trávenia voľného času a zvýšila sa bezpečnosť športového areálu. Rovnako s novým oplotením je športový areál kultivovanejší a reprezentatívnejší.

Nákup časti betónového oplotenia bol financovaný 
z grantu nadácie EPH.