Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Závod

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Závod 

Obec Závod podľa § 3 a 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou, Sokolská 81, 908 72  Závod
s predpokladaným nástupom od 1. 2. 2023

Podmienky nájdete ⇒ TU ⇐ .

Písomnú prihlášku a všetky požadované doklady je potrebné doručiť do 21.10.2022 do 12:00 na adresu Obec Závod,
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72
Závod v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ s MŠ ZÁVOD“.