Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Obec Závod vstúpila do štrajkovej pohotovosti

Obec Závod vstúpila do štrajkovej pohotovosti 

Obec Závod sa ako členská obec pripája k štrajkovej pohotovosti, ktoré dňa 19. mája 2022 vyhlásilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Tento krok našej samosprávy je reakciou na vládne návrhy, ktoré výrazne zasiahnu do obecného rozpočtu, ale aj na dlhodobý prístup štátu voči mestám a obciam vo všeobecnosti. Dôvodom štrajkovej pohotovosti sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Obec Závod sa do štrajkovej pohotovosti zapája všetkými spôsobmi, ako vyzvalo ZMOS.  Obecnú zástavu sme pred budovou OÚ symbolicky stiahli na pol žrde.

Naša samospráva sa pripája k apelu ďalších slovenských miest a obcí a žiada, aby štát hľadal riešenie a finančné prostriedky na zníženie dosahu inflácie vo vlastných rezervách alebo prostredníctvom úspor v rezortoch. Obecný úrad v Závode dôrazne odmieta na svojich pleciach ďalej niesť následky za takéto vládne návrhy i rozhodnutia. Rovnako ako ostatným obciam a mestám hrozí značný výpadok v rozpočte.

Aby ste si vedeli predstaviť ako sa to obcí dotkne konkrétne, pripájame aj vyjadrenie starostu obce Kuchyňa, nakoľko ide o takmer totožné čísla.
MESTÁ A OBCE VYHLÁSILI ŠTRAJKOVÚ POHOTOVOSŤ. AKÉ SÚ K TOMU DÔVODY?

Navrhovaná úprava daňového bonusu, môže spôsobiť výpadok v rozpočtoch obcí okolo 613mil.EUR. Ak to prepočítam konkrétne pre našu obec, znamenalo by to výpadok mínus okolo 150-200tis.EUR.

ČO DOSTANETE NA JEDNEJ STRANE, TO ZAPLATÍTE NA DRUHEJ STRANE
Samospráva sa snažila vždy rokovať a hľadať riešenia pre svojich občanov a nie pre svoj prospech, tak ako sme to v minulosti zažili v iných odvetviach. Aj preto má samospráva 70% dôveryhodnosť. Ak sa budú znižovať rozpočty obcí, bude to mať dopad na kvalitu služieb občanov. Pre nezainteresovaného sa môže zdať návrh ministerstva financií ako prospešný pre občana, ale v konečnom dôsledku to čo občan dostane na jednej strane, tvrdo zaplatí na druhej strane.

POĎME SA POZRIEŤ NA KONKRÉTNE ČÍSLA.
Odhaduje sa, že mestá a obce budú mať nárast príjmov okolo 242mil. EUR, ale dopad legislatívnych zmien sa odhaduje na prepad o 580mil. EUR. Len pre orientáciu, odmeny 350EUR pre zamestnancov vo verejnej službe mínus 30mil. EUR, zvýšenie tarifných platov mínus 19mil.EUR, nárast cien energií odhad mínus 19mil.EUR, nevyplatené financie za prenesený výkon štátu mínus 1,4mil.EUR, daňový bonus mínus 213mil.EUR (v roku 2022) a 406mil.EUR (v roku 2023), financovanie súkromných a cirkevných škôl samosprávou mínus 10mil.EUR, financovanie súkromných zariadení sociálnych služieb mínus 8mil.EUR, predpokladaný výpadok na dani z príjmov fyzických osôb (DPFO), ktoré tvoria podstatnú časť príjmov miest a obcí mínus 613mil.EUR.

KTO TO BUDE ZNÁŠAŤ?
Alebo, kto na to doplatí a kto to zaplatí? Samozrejme ľudia v mestách a dedinách, lebo v budúcich rokoch nebude za čo opravovať cesty, udržovať verejný majetok, financovať školy a škôlky, sociálne zariadenia, odhŕňať sneh, kosiť verejné priestranstvá... Áno, riešením by bolo pomôcť si externými zdrojmi, ľudovo povedané ,,eurofondami“. Ale aká je skutočnosť? Sme štvrtý od konca v čerpaní fondov a z možných 16,66miliardy EUR nie je vyčerpaných ešte 8miliard EUR, teda takmer polovica a to nám končí programové obdobie. Je predpoklad, že tieto financie budeme musieť vrátiť a ešte budeme platiť pokutu za nečerpanie. Chcete konkrétny prípad, prečo to nefunguje? V máji 2020 sme podali žiadosť o preplatenie projektu na 14tis.EUR a ani po dvoch rokoch sme sa nedočkali kontroly a preplatenia projektu. Je to neuveriteľné, ale museli sme si zobrať pôžičku, aby sme vedeli existovať.

POMÁHAME A AJ TAK SME NEPRIATELIA
Je nepochopiteľné, prečo štátna správa a všetky vlády nikdy nemali samosprávu za partnera, ale skôr za súpera a skoro až za nepriateľa. Pritom práve samospráva na svojich ramenách preniesla všetky vlády cez mnohé problémy. A to nie len v tom čo si pamätáme za toto volebné obdobie (covid19, testovanie, očkovanie, vojna na Ukrajine, utečenci), ale bola to aj ekonomická kríza v roku 2009, keď sme mali znížené príjmy o 5-10%, ako aj prechod kompetencií na obce bez finančného krytia, dofinancovania školstva, zdravotníctva, Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Ozaj, keď som pri hasičoch, viete o tom, že štát nedal do rozpočtu smiešnych 531tis.EUR pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu (DPO) a ideme im pomôcť platbou 0,10 EUR/obyv. opäť z rozpočtov obcí? Koľko miliónov sa vyhodilo napríklad na nezmyselnú očkovaciu lotériu a pre ľudí, ktorí sú okamžite pri každom nešťastí, zachraňujú nás, nie je pre nich ani ,,pľuvanec“ za pól milióna.

SOCIÁLNE SLUŽBY A ŠKOLSTVO
Musím spomenúť dva zákony, ktoré môžu zlikvidovať rozpočty obcí. Financovanie neverejných škôl a školských zariadení a rovnako financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (teda súkromných škôl, materských škôl a sociálnych zariadení). Konkrétne? Obec má tento rok platiť 100EUR mesačne (1.200EUR/rok) za občana v sociálnom zariadení a budúci rok to má byť platba podľa skutočných nákladov, pričom príjem za tohto občana má obec okolo 250EUR/rok. Nejde o to, že by si to človek, ktorý celý život platil poistné nezaslúžil, ale dôležité je to, že máme platiť súkromné zariadenia podľa skutočných nákladov. Teda ak to preženiem a poviem, že si zariadenie kúpi luxusné auto a dá si ho do nákladov zaplatí ho obec zo svojho rozpočtu, na úkor všetkých občanov obce.

BEZPEČNOSŤ
Bezpečnostná situácia je zúfala. Odhaduje sa, že chýba okolo 2.500 štátnych policajtov. A koľko ich má samospráva v mestských a obecných políciách? Práve 2.500 a týmto spôsobom vlastne supluje štátnu políciu, samozrejme zo svojich rozpočtov. A to sú tie šťastné mestá a obce, lebo tam kde si ju nemôžu dovoliť, rieši všetky tieto problémy starosta, ktorý soboty a nedele lieta po dedine a robí ,,policajta´´.

ZÁVER
Európska komisia konštatovala, že štátu hrozí nútená správa, nakoľko sme prekročili štátnu dlhovú službu zo 45 % na 61%., čo bude mať dopad aj na samosprávu. Som zvyknutý, že sa väčšinou sa samospráve stretne, vzájomne si poplačeme na ramenách, sami si vylížeme rany a boríme sa sami svojimi problémami, ale tento krát to je konečne trochu iné. Plná sála primátorov a starostov v čiernom na mimoriadnom Sneme ZMOS-u 18.5.2022 (na znak protestu), vlajky na pól žrde, čierne vlajky na obecných úradoch, podpora Jednoty dôchodcov (110.000 členov) podpora Únie miest (okolo 1,16mil. obyvateľov), podpora K8 (všetky vyššie územné celky), dáva nádej, že náš boj nie je márny.

PROSÍM PODPORTE NÁS, ROBÍME TO PRE VÁS.
Róbert Bujna - Starosta obce Kuchyňa
ZMOS vyzýva samosprávy  
Združenie miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania:

a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, 

b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,

c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,

d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.

e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS.

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.