Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM | Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023

OZNAM | Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 

Vedenie ZŠ s MŠ Závod oznamuje rodičom, že realizácia zápisu detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2022/2023 prebieha nasledovne.

V zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 6 vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, sa zápis detí do Materskej školy Závod uskutoční fyzicky v budove materskej školy v dňoch:

25.05.2022 od 10:00 – 15:00 hod.
26.05.2022 od 08:00 – 11:00 hod.

Zápis detí prebieha aktuálne online – elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá je zverejnená na web stránke školy v sekcii MŠ od 02.05. – 20.05. 2022.

Rodičia, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu/nevedia vyplniť prihlášku online, môžu prísť po predchádzajúcom dohovore so zástupkyňou pre MŠ pani Alexandrou Šešerovou do škôlky, kde im naši zamestnanci radi pomôžu s jej vyplnením. Bližšie informácie môžete získať na emailovej adrese: alexandra.seserova@zszavod.sk

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (ďalej len „žiadosť“), zákonný zástupca dieťaťa doručí do materskej školy osobne v dňoch 25.05.2022 od 10:00 – 15:00 hod. alebo 26.05.2022 od 08:00 – 11:00 hod.

Zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole plníme na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, ku ktorej je predložené aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.