Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM ZŠ | Zápis prvákov na školský rok 2022/2023

OZNAM ZŠ | Zápis prvákov na školský rok 2022/2023 

Vedenie ZŠ s MŠ Závod oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov o konaní a priebehu zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023 nasledovné informácie.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši šiesty rok veku. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa na našej škole uskutoční dňa 25. 04. (pondelok) 2022 o 16:00 hod. v prítomnosti detí a ich zákonných zástupcov. Potrebné údaje pred zápisom prosíme poskytnúť prostredníctvom elektronickej prihlášky, v termíne 01. 04. – 25. 04. 2022 vrátane. Zákonní zástupcovia predložia v deň zápisu z dôvodu overenia správnosti údajov: vytlačenú a podpísanú prihlášku (vyžaduje sa podpis oboch zákonných zástupcov), rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov.