Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » ARRIVA | Informácia o vývoji prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji.

ARRIVA | Informácia o vývoji prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji. 

Spoločnosť ARRIVA informovala starostu mailom o problémoch s obslužnosťou v Bratislavkom kraji.

Postupné zvyšovanie vypravenosti spojov
ARRIVA začala prevádzkovať prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji pred mesiacom – 15. novembra – päť týždňov po podpísaní zmluvy s BSK. Kvôli nedostatku vodičov autobusov sprevádzala začiatok poskytovania služby nespokojnosť objednávateľa, cestujúcich i viacerých starostov obcí. To, že nebude dosť vodičov, ktorí budú voziť svojich spoluobčanov, sme nemohli predpokladať a kvôli krátkosti času sme tomu nemali ani ako predísť. Dovoľte mi vysvetliť dôvody: BSK vyhlásil súťaž s dostatočným predstihom, no nemohol ju ukončiť a podpísať s našou spoločnosťou zmluvu, kým nebolo doručené rozhodnutie ÚVO. Až do začiatku septembra sme teda nevedeli kedy a ako ÚVO rozhodne, s akým výsledkom bude súťaž ukončená a ani približný termín uzavretia zmluvy. Preto sme nemohli vopred zazmluvniť nových kolegov – vodičov autobusu. Prácu za rovnakých alebo lepších platových podmienok sme ponúkli pôvodným vodičom bývalého dopravcu, no vo vození cestujúcich od 15. novembra pokračovala len asi tretina z nich. Preto sme spustili intenzívnu náborovú kampaň. Od polovice novembra sa k nám pridalo už viac ako 100 nových kolegov vodičov a najmä vďaka nim sa obslužnosť spojov každý týždeň zlepšuje.

Čo sme mohli urobiť v predstihu, to sme urobili: investovali sme viac ako 26 miliónov eur a včas sme nakúpili nové autobusy. Vďaka tomu sme mali na štart služby pripravené autobusy v požadovanom počte a v požadovanej kvalite.

Od 15. novembra – teda od termínu spustenia služby – vstúpili v BSK do platnosti  aj nové cestovné poriadky, ktoré platili do 11. decembra. Vypravenosť spojov sa počas prvých dní pohybovala na úrovni približne 65 % aj vďaka okamžitej výpomoci našich kolegov z iných dopravných spoločností v rámci Slovenska, ale aj kolegov z Čiech. Vďaka podpore niektorých starostov a intenzívnej náborovej kampani sa nám podarilo situáciu stabilizovať a minulý týždeň sme dosahovali až 75 % vypravenosť spojov. Predpokladáme, že do Vianoc dosiahneme až 80 % vypravenosť spojov. Výrazne lepšia situácia je v oblasti Malaciek, kde sme dosahovali až 90 % obsluhu spojov. Veríme, že sa v priebehu februára dostaneme na úroveň nad 90 % v celom kraji.

Žiaľ, situáciu nám zásadnejším spôsobom skomplikovala aj pandémia a s ňou súvisiaca práceneschopnosť našich kolegov. Operatívne sa snažíme výpadok kolegov nahradiť, aby sme dosahovali čo najvyššiu obslužnosť.

Nové cestovné poriadky
Ďalšiu zmenu pre cestujúcich, ako aj pre nás a našich kolegov, priniesli aj nové cestovné poriadky platné od nedele 12. decembra 2021. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDSBK) v nich podľa možností zohľadnil požiadavky starostov a obyvateľov obcí z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). ARRIVA sa zaviazala, že situáciu s prímestskou dopravou vyrieši – je to našou zodpovednosťou voči objednávateľovi, predstaviteľom samospráv a v neposlednom rade voči cestujúcim.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID) informovala, že od pondelka 20.12.2021 prechádza prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji na víkendový režim s pridanými spojmi. Pre Vašu informáciu a prípadne pre informovanosť obyvateľov obce pripájam odkaz na tlačovú správu BID s kompletnými informáciami. https://www.idsbk.sk/oznamy/l4n1001ai41d/

Kolegovia na dispečingu začali bezodkladne pripravovať celú technológiu dopravy, vrátane zadelenia vodičov podľa schválených cestovných poriadkov s platnosťou od pondelka 20. decembra 2021, tak aby sme dosiahli čo najlepšiu obslužnosť v rámci celého kraja.

Úspech náborovej kampane: už viac ako 100 nových kolegov – vodičov
K zásadnému zlepšeniu napomohlo to, že sa ku kolegom, ktorí vozia cestujúcich od 15. novembra, postupne pridalo už viac ako 100 nových kolegov – vodičov. Stále sme pripravení prijať 75 vodičov autobusov zo Slovenska. Ponúkame im férové platové podmienky, výplatný termín k 10. dňu v mesiaci, stabilnú prácu na 10 rokov, každoročné zvyšovanie mzdy o 5 %, ubytovanie zdarma a náborový príspevok 3 500 eur, ak podpíšu zmluvu do konca decembra a začnú voziť cestujúcich ešte v decembri alebo najneskôr v januári 2022.

Rovnako sme stále presvedčení, že by bolo najlepšie, keby sa ku volantom vrátila aspoň polovica pôvodných vodičov, ktorí vozili cestujúcich v BSK do 15. novembra. Aj pre nich platí ponuka náborového príspevku, férová ponuka mzdy a garancie každoročného zvyšovania mzdy o 5 %. Ak je medzi obyvateľmi Vašej obce vodička alebo vodič autobusu či kamionista, ktorý má vodičské oprávnenie D a kvalifikačnú kartu vodiča, prosím, oslovte ich a požiadajte ich v našom mene, ale aj v záujme obyvateľov Vašej obce a ďalších obcí Bratislavského kraja, aby nám zavolali na telefónne číslo 0915 188 881 a informovali sa o platových a pracovných podmienkach. Prípadne sa s nami môžu osobne môžu stretnúť každý pracovný deň od 10:00 do 16:00 na Mlynských nivách 70 (areál Doprastavu). Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za Vašu ochotu. ARRIVA sa zaviazala, že situáciu vyrieši. Veríme, že sa k nám pridajú ďalší kolegovia – vodiči autobusov a že sa budeme aj v priebehu januára vo vození cestujúcich v Bratislavskom kraji ďalej zlepšovať.

Vážený pán starosta, 
dovoľte, aby som sa Vám vo svojom mene i v mene spoločnosti ARRIVA poďakoval aj za Vašu snahu podieľať sa na riešení situácie s dopravnou obslužnosťou obyvateľov Vašej obce po zmene dopravcu. Chcem Vás poprosiť, aby ste akékoľvek námety na zlepšenie nami poskytovanej služby adresovali priamo mne.

Zároveň verím, že po novom roku nám pandemická situácia umožní stretnúť sa aj osobne a diskutovať o Vašich názoroch na možnosti ďalšieho zlepšovania verejnej osobnej dopravy vo Vašej obci a v celom Bratislavskom kraji.

Na záver mi dovoľte zaželať Vám, Vašim blízkym i obyvateľom Vašej obce pokojné prežitie Vianoc a šťastný celý nový rok 2022.

S pozdravom,
László Ivan
generálny riaditeľ