Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » 89 samospráv BSK | Sme chudobný „bohatý“ región

89 samospráv BSK | Sme chudobný „bohatý“ región 

🇪🇺 JEDNOTNÝ POSTOJ KRAJA:
BEZ EURÓPSKYCH PEŇAZÍ BUDEME STÁLE BOHATÝ REGIÓN IBA NA PAPIERI

 Spoločne, s našimi 89-imi samosprávami, preto v Bruseli voláme po spravodlivom navýšení alokácie pre náš kraj na roky 2021 – 2027.


Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a 89 zástupcov miest a obcí deklarujú spoločný postoj v tom, že kraj potrebuje viac európskych peňazí. Apelujú na európske inštitúcie, aby schválili presun alokácie na projekty v Bratislavskom kraji.

„Bratislavský región je bohatý iba na papieri. Spoločne, s našimi 89-imi samosprávami, preto v Bruseli voláme po spravodlivom navýšení alokácie pre náš kraj na roky 2021 – 2027. Bez európskych financií totiž nedokážeme realizovať kľúčové projekty v oblastiach ako sú doprava, životné prostredie, školstvo, sociálne veci či zdravotníctvo,” priblížil Juraj Droba, predseda BSK.

Samosprávy totiž nie sú schopné v rámci vlastných rozpočtov vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na kľúčové projekty v regióne:

➡ Malokarpatský obchvat. Cesty síce rekonštruujeme z vlastného, ale na takéto obrovské projekty nemáme. Ak ho nepostavíme, obce i celý región budú trpieť tranzitnou dopravou.

➡ V oblasti životného prostredia budú chýbať investície na vybudovanie neexistujúcej kanalizácie v obciach Žitného ostrova, najväčšej zásobárni podzemnej vody v strednej Európe. A zároveň sa bude musieť odložiť riešenie problému končiacej životnosti mnohých skládok.

➡ Sociálne služby. Už o päť rokov nás ochromia ich nedostatočné kapacity či kvalita. Bez eurofondov môžeme zabudnúť na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb, vďaka ktorej budú klienti bývať v nízkokapacitných zariadeniach typu rodinného domu, ktoré rešpektujú ich súkromie a potreby.

➡ Nebudú ani ďalšie špecializované zariadenia pre autistov či ľudí so stareckou demenciou. A to bude pri súčasnom tempe starnutia obyvateľstva veľký problém. Chýbať budú komunitné centrá, denné stacionáre a pobytové zariadenia. V oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva je napríklad naše Záhorie a Senecko v podstate bielou mapou bez dostatku týchto služieb a takým by aj zostalo.

➡ Školské kampusy. Tie sú kľúčovým prepojením praxe a teoretického vzdelávania. Neslúžia len študentom, ale v rámci celoživotného vzdelávania aj podnikateľom a zamestnávateľom v danom sektore. Bez eurofondov nebude kampus pre vinohradnícku škole v Modre, bioenergetiky v Bernolákove ani zdravotnícky na Boroch či zdravotno-športový v Petržalke. Naše v úvodzovkách „bohaté“ územie by tak vychovávalo študentov len teoreticky.

🤝 Preto všetci spoločne podporujú predsedu vlády Eduarda Hegera a podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú vo vyjednávaniach s Európskou komisiou a komisárskou Elisou Ferreire o transfere a flexibilite európskych zdrojov pre BSK v novom programovom období. Ich kľúčové rokovanie sa uskutoční 16. 12. 2021 a majú v ňom našu plnú podporu.