Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 09.09.2021 (18:00)

Zasadnutie OZ – 09.09.2021 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 09.09.2021 o 18:00
v obradnej miestnosti KD Závod.

Program zasadnutia:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Kontrola uznesení
5.Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
6.Voľba prísediaceho Okresného súdu v Malackách
7.Podnety a dotazy obyvateľov obce
8.Rôzne
9.Uznesenia
10.Záver