Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 24.08.2021 (18:00)

Zasadnutie OZ – 24.08.2021 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
v utorok 24.08.2021 o 18:00
v obradnej miestnosti KD Závod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Verejný vodovod v obci Závod a možnosti riešenia jeho rozšírenia a zvýšenia kapacity
6. Rôzne
7. Uznesenia
8. Záver