Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Celoštátny varovný elektronický systém bude aj v Závode.

Celoštátny varovný elektronický systém bude aj v Závode. 

Elektronická sieť sirén Pavian 

- hromadné varovanie obyvateľstva - 

Ministerstvo vnútra SR buduje sieť varovných systémov po celom slovensku postavených na elektronických sirénach, ktoré sú riadené diaľkovo. V praxi to znamená, že ak bude napríklad požiar stačí zavolať na 150 a dispečing spustí sirénu priamo v Závode aby varovalo obyvateľstvo a zvolalo náš DHZ. Okrem iného tieto sirény budú spúšťané na diaľku aj pri ohrození obyvateľstva pri iných živelných pohromách.
V našej obci bude varovný systém umiestnený na dvoch miestach. Hlavná siréna bude na budove Kultúrneho domu a sekundárna bude na začiatku obce pri firme Damonax. Súbežne s montážou sirény v Závode prebieha montáž takejto sirény aj v obci Gajary. Tam bude taktiež na dvoch miesta, pri štadióne a na budove OÚ. Výhodou elektronických sirén je, že piatkové skúšky elektronických sirén prebiehajú len 2x ročne hlasitou skúškou inak vždy v tichom režime, na rozdiel od hlasitých skúšok motorických sirén, ktoré sú každý druhý piatok v mesiaci. Motorická siréna je v obci umiestnená priamo na hasični. Ministerstvo plánuje postupne zrušiť motorické sirény. Otázkou je do kedy bude na hasični klasická siréna taká ako ju poznáme dnes.


Prečo budovať celoštátny varovný systém

Štáty budujú varovné systémy obyvateľstva voči tzv. všeobecnému ohrozeniu. Historicky to bolo predovšetkým vojenské ohrozenie a ohrozenie živelnými pohromami. Moderná priemyselná výroba priniesla ohrozenie priemyselnými haváriami a aktuálna situácia vo svete aj ohrozenie teroristickými útokmi. Pre mimoriadne situácie spôsobené týmito ohrozeniami majú štáty reprezentované príslušnými inštitúciami spracované rôzne havarijné plány, ktoré stanovujú kompetentným pracovníkom, aké postupy a opatrenia majú prijať. Ich súčasťou sú aj postupy pre varovanie obyvateľstva prostredníctvom akustických varovných systémov. Napriek existencii a využívaniu iných foriem doručovania varovnej správy ohrozenému obyvateľstvu, ako sú televízia, rozhlas, či mobilné telefóny, predstavujú varovné systémy postavené na elektronických sirénach s vlastnou komunikačnou infraštruktúrou najspoľahlivejší a najúčinnejší spôsob hromadného varovania obyvateľstva na ohrozenom území.

Popis riešenia celoštátneho varovného systému

V priebehu niekoľkých sekúnd systém umožňuje aktivovať ktorúkoľvek sirénu resp. skupinu sirén (v závislosti od prístupových práv) z ktoréhokoľvek varovného a vyrozumievacieho centra na území celého štátu. V priebehu niekoľkých minút poskytne spätnú informáciu o tom, či aktivácia prebehla úspešne. Aktivovať je možné ako sirény štátne, tak aj sirény tzv. autonómnych varovných systémov, ktoré sú prevádzkované priemyselnými podnikmi a vybavené rozhraním pre komunikáciu so štátnym systémom. Varovné a vyrozumievacie centrá sú vybavené softvérom pre riadenie siete sirén a automatizáciu procesov prebiehajúcich po vyhlásení mimoriadnej udalosti.

Varovný a vyrozumievací systém pokrýva územie celého štátu a tvoria ho:

  • hlavné varovné a vyrozumievacie centrum na úrovni štátu
  • varovné a vyrozumievacie centrá na úrovni regiónov
  • mobilné varovné a vyrozumievacie centrá
  • komunikačná infraštruktúra prepájajúca jednotlivé varovné a vyrozumievacie centrá
  • rádiová komunikačná infraštruktúra pre monitorovanie a ovládanie sirén pracujúca na vyhradených rádiových frekvenciách (primárny komunikačný kanál)
  • RDS komunikačná infraštruktúra využívajúca rádiové rozhlasové vysielače (sekundárny, záložný komunikačný kanál)
  • sieť niekoľkotisíc sirén Pavian
  • autonómne varovné systémy, budované a prevádzkované priemyselnými ohrozovateľmi

Zdroj: Telegrafia, MV SR