Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » INFO | Ako obec rieši problematiku zásobovania svojich obyvateľov pitnou vodou.

INFO | Ako obec rieši problematiku zásobovania svojich obyvateľov pitnou vodou. 

Pred jedenástimi rokmi bola spotreba vody v obci zhruba  40 000 m3 za rok. Voda nebola filtrovaná, iba ľudovo povedané chlórovaná, takže vysoko prekračovala povolené hodnoty u mangánu, železa a amónnych iónov.

Za túto jednu dekádu sme dokázali zabezpečiť, aby sa voda moderným spôsobom filtrovala a čistila,  a vybudovaním novej studne sme zvýšili objem z 3,5 l.s-1 na 5,5 l.s-1. Percentuálne to je to navýšenie kapacity vodného zdroja o 57%.

Zásobník vody bol 300m3. Tento sme rozšírili o 200 m3. Percentuálne to je navýšenie o 66%.

Spotreba vody za túto dekádu vzrástla na  cca 75 000 m3 za rok, čo je nárast o 88%.

Počet prípojok  v roku 2010 bol 735, dnes máme evidovaných 956 prípojok.
Nárast za 11 rokov o 30 %
.

Cena vodného bola až do konca roka 2016 iba ľudových 60 centov za 1m3. Od roku 2017 to je 1 Euro. Keďže obec je pri zásobovaní vodou odkázaná sama na seba a všetko platí zo svojich peňazí, snaží sa, aby aj táto oblasť fungovala samostatne, bez zbytočných dotácií. Jednoducho aj voda si musí na seba zarobiť. Ide o regulovanú oblasť a samovoľné zvyšovanie ceny vodného nie je možné. Jednoducho by nebolo možné rozvoj siete zaplatiť. Nehľadiac na to, že sieť starne a prvé navŕtavacie pásy na domových prípojkách začínajú dosluhovať.

Ak to poviem inak: v prípade malého počtu odberateľov, by sme museli chod vodárne, jej údržbu, havárie aj rozvoj vodovodnej siete veľmi draho dotovať a to na úkor všetkého ostatného.

Súčasná cenová a rozvojová politika je nastavená tak, aby aj úvery, ktoré na budovanie vodovodu máme, boli hradené z výberu vodného.

Obecné zastupiteľstvo
Okrem uvedených opatrení sa OZ problematikou zásobovania vodou veľmi zodpovedne zaoberá. Na poslednom OZ teraz v júni 2021 boli schválené finančné prostriedky na ďalší vodný zdroj. No nebolo to spontánne rozhodnutie, ale predchádzal tomu geologický prieskum a jeho plánovanie ešte z minulého roka, kedy sme zase budovali rozšírenie vodojemu. To len potvrdzuje systematický a trvalý záujem o riešenie problematiky zásobovania vodou v našej obci.

Rokovania s BVS
Okrem týchto priamych aktivít vyvíjame neustále tlak aj na BVS. Pôvodné rokovania nám nepriniesli veľa nádeje, nakoľko plánovaný vodovod, ktorý mal ísť po diaľnici zo Stupavy až do Kútov nebol realizovaný. Po zmene vedenia a tak isto celej politiky BVS v minulom roku nám opäť svitla nádej. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ BVS JUDr. Peter Olajoš nás vypočul a tento mesiac nás v Závode navštívil investičný riaditeľ BVS Ing. Marián Havel spolu s primátorom mesta Malacky Ing. Jurajom Říhom, ktorý je zároveň aj poslancom BSK za náš obvod. Opätovne sme vysvetľovali a žiadali. Pán riaditeľ nás uistil, že o Závode dlhodobo vedia, existujú aj navrhované riešenia a rokovania majú šancu na úspech. Je to pre nás dobrá správa, no samozrejme sa snažíme, aby sa sľuby dali aj na papier a začalo sa reálne konať.

Čo dodať na záver?
Voda je strategická surovina. Jej zabezpečenie nie je samozrejmosť ani vtedy, ak to prikazuje obciam zákon. Drahá úprava vody, aby sme z nej urobili vodu pitnú a jej následným plytvaním na polievanie v záhradách a udržiavanie trávnikov len preto, že si to môžeme dovoliť je zlý prístup. Raz to možno pochopia všetci. Dnes tomu tak nie je a vidíme dôsledky. Môžeme sa sto krát rozčúliť, realita nás jednoducho nepustí. Obec zásobuje svojich obyvateľov vodou pitnou.
416 m3 za 24 hodín je pre obec Závod v súčasnosti kapacita dostatočná, pravdaže za predpokladu, že na polievanie sa používa voda úžitková…..

Ing. Peter Vrablec
Starosta