Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM | Od 22.2.21 prezenčne – MŠ, 1.stupeň ZŠ a ŠKD

OZNAM | Od 22.2.21 prezenčne – MŠ, 1.stupeň ZŠ a ŠKD 

Zriaďovateľ školy OÚ Závod a vedenie školy oznamujú,

že materská škola, ŠKD a 1. stupeň ZŠ sa zodpovedne pripravujú na riadne spustenie prevádzky od pondelka 22.02. 2021.

V utorok 23.02. 2021 bude celá škola zatvorená z dôvodu odstávky elektrickej energie !!!

Prevádzka v materskej škole, ŠKD a na 1. stupni ZŠ bude v prípade priaznivej pandemickej situácie pokračovať od stredy 24.02. 2021. Pokiaľ regionálny hygienik nenariadi inak, riadna prevádzka v MŠ, ŠKD a prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ bude zahájené za prísnych hygienických podmienok a opatrení.

Rodičia sú povinní odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a kópiu s negatívnym výsledkom testu aspoň jedného z rodičov najneskôr v pondelok ráno, v deň nástupu!
Zamestnanci školy nebudú poskytovať službu zhotovovania kópií testu v priestoroch MŠ ani ZŠ!!!
Akceptujú sa čitateľné výsledky negatívneho testu zdokumentované mobilným telefónom.
Tieto treba zaslať nasledovne:

  • rodičia detí na 1. stupni ZŠ cez edupage, triednym pani učiteľkám, postup nájdete
    na webstránke školy
  • rodičia detí MŠ mailom (ako prílohu) na adresu seserova@zszavod.sk

 

Dôrazne žiadame všetkých rodičov, aby z dôvodu bezpečného a plynulého priebehu prevádzky, ochrany detí a zamestnancov školy,  striktne dodržiavali všetky hygienické a bezpečnostné pokyny, mali dýchacie cesty prekryté rúškami a dodržiavali medzi sebou odstupy 2m vzdialenosť vo vonkajšom areáli školy.

Rodičia odovzdajú svoje deti pani učiteľkám pred vstupom do budovy MŠ a ZŠ, kde im bude najprv zmeraná telesná teplota, vykonaný ranný filter a dezinfekcia rúk.

Platí prísny zákaz vstupu rodičov do budovy materskej školy a základnej školy !!! Pri nerešpektovaní zákazu vstupu rodičov do vnútorných priestorov MŠ a ZŠ, pri porušovaní bezpečnostných pokynov a hygienických opatrení, pri ohrozovaní zdravia detí a zamestnancov, bude dieťa z materskej školy a základnej školy z výchovno-vzdelávacieho procesu vylúčené !!!

Žiaci 2. stupňa základnej školy pokračujú v dištančnom vzdelávaní.