Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » ZOSTAŇTE DOMA! | Domáca izolácia / karanténa je 14 dní a platí pre celú domácnosť !

ZOSTAŇTE DOMA! | Domáca izolácia / karanténa je 14 dní a platí pre celú domácnosť ! 

VYHLÁŠKA 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 s účinnosťou od 8. marca 2021

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:

 • Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE minimálne 14 dní
  (aj keď boli testovaní ako negatívni).

 

 • Informujte o pozitivite Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii.
 • Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.
 • Ak máte závažné príznaky:  opakované vzostupy teploty nad 39 st.C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – č. 155.
 • Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom výteru z nosohltana (alebo pre začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase spoločného testovania) 14 dní od kontaktu s Vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore.
 • Vaša domáca izolácia trvá minimálne 14 dní od odberu na COVID-19, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti….). O konečnej dĺžke karantény rozhodne Váš všeobecný lekár.
 • Karanténa osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie. (Odporúčame im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: 
  https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
  , najskôr 8. deň od kontaktu s Vami. Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie).

 

 Ak ste COVID-19 pozitívny, Vy ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti a Vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať počas izolácie a karantény 
• okrem:  prípadu núdze,  pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti.
• Nesmiete: chodiť na verejné miesta (poštu, úrady ani do potravín), kultúrne spoločenské a športové udalosti, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod.), používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.

 • Vstup do domu/bytu, kde ste v izolácii, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.
 • Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.
 • V prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám.
 • Viac informácií na stránke: www.korona.gov.skwww.uvz.sk