Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Ako dopadlo skríningové celoplošné testovanie v našej obci.

Ako dopadlo skríningové celoplošné testovanie v našej obci. 

K testovaniu sme pristúpili s maximálnou zodpovednosťou.
Krízový štáb obce na  svojom zasadnutí jednohlasne odporučil testovanie aj v našej obci. Prípravy sa rozbehli okamžite. Zabezpečili sme zmluvu s certifikovaným  MOM a začali zháňať dobrovoľníkov, nakoľko inak sa v takej rýchlej  situácii už nedalo. Všetci sme dúfali, že sa to podarí do soboty zvládnuť. Vďaka nesmiernej ochote dobrovoľníkov, ktorí sa hlásili už od prvého oznamu v miestnom rozhlase a sociálnych sieťach sa nám podarilo zabezpečiť pre testovanie dva dni. V piatok sme mali testovací tím k dispozícii iba na odpoludnie a na sobotu to vyzeralo, že vy skladáme až tri tímy. To bola výborná správa a preto sme sa rozhodli, že piatok vyhradíme všetkým podnikateľom, prevádzkam a našej škole. Chceli sme mať istotu, aby tí, ktorí zamestnávajú našich ľudí, mali čas a priestor na splnenie si tejto úlohy.

Rezervačný systém spustený vo štvrtok nás zase ukľudnil, nakoľko sme očakávali väčší záujem, no naplnili sa časy pre jedno odberné miesto. K dispozícii boli ešte dve odberné miesta. Plán teda zostal potvrdený a piatok bol len pre uvedené prevádzky a školu.

Všetky odberné miesta sme zriadili v budove KD.

Obed uvarila a zabezpečila naša škola a pomohlo aj viacero sponzorov, ktorí nechceli byť menovaní. Všetkým patrí úprimná vďaka. 

Štát poskytol iba testy a certifikáty s tým, že cez médiá sľúbil preplatenie faktúr s nákladmi na testovanie.

Prihlásilo sa nám 27 dobrovoľníkov. (Na predchádzajúcom testovaní to bolo 30 dobrovoľníkov). Z nich sme po rozdelení vytvorili na piatok jedno pracovisko a na sobotu tri pracoviská zložené z administrátorov a zdravotníkov. K nim sme priradili dva pomocné tímy z radov našich DHZ, poslancov OZ a dvoch pracovníkov OÚ. Jedna lekárka rodáčka zo Závodu, prišla pomôcť aj napriek tomu, že v súčasnosti pôsobí v Nemecku.

Ozbrojené sily SR do našej obce poskytli jedného vojaka. 

Priebeh testovania bol pokojný a rady sa netvorili takmer vôbec. Viacerí dokonca výkony zdravotníkov a pomocníkov verejne ocenili, čo bolo veľkým povzbudením pre každého nasadeného.

Celkové výsledky testovania v Závode:
 Počet otestovaných spolu: 1140     
Počet pozitívnych: 13 

Na porovnanie toto sú údaje z prvého testovania z minulého roka:
Počet otestovaných spolu: 2075    
 Počet pozitívnych: 9

Tu a z tohto miesta chcem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na testovaní v našej obci úprimne poďakovať a vysloviť im obdiv. Prihlásili ste sa dobrovoľne, aby ste nám pomohli v čase krízy. Neváhali ste obetovať svoj voľný čas a riskovali ste svoje zdravie pre dobro nás všetkých.

V mene celej obce Vám úprimne ďakujem!!!


Ing. Peter Vrablec – starosta obce