Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Prerušenie distribúcie elektriny | 14.09.2022

Prerušenie distribúcie elektriny | 14.09.2022 

Oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 14.09.2022 bez dodávky elektriny nasledovné parcelné čísla a súpisné čísla:

V čase od 08:30 hod. do 14:00 hod.:
DRUŽSTEVNÁ č. 13, 14, 15, 16, 16/VE, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32/VE, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47/OP, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 281, 282, 284, 285, 285/76, 281, 282, 284, 285, 285/ZA, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 296, 298, 299, 299/ZA, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 315, 315/VE, 316, 318, 319, 320, 407

NA JANÁČKE (VÝCHODNÁ) č. 732, 733, 975, 

PEKÁRSKA č. 801, 802, 803, 805, 805/VE, 806, 904,

SOKOLSKÁ č. 77, 77/OP, 78, 78/OP, 79, 81/VE, , 279, 280, 223, 224, 224/ZA, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 235/VE, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 242/VE, 243, 246/BL, 278,  1085, 1159

ZÁHRADKY č. 12

ZÁHUMENICE č. 1147

ŠTÚROVÁ č. 140, 403, 404, 405, 406, 408, 408/VE, 417, 418, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 636/VE, 637, 638, 639, 640, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 733/OP, 734, 735, 736, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 759, 760, 761, 762, 762/ZA, 763, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 781/ZA, 783, 784, 786, 787, 789, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 800, 965, 1045/BL

Parcelné čísla: 3208, 522/1, 522/2, 526/7, 481/1, 211/4, 373/2  


Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk

Ďakujeme za spoluprácu.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1,
 odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk