Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Oznam | Voľné pracovné miesto

Oznam | Voľné pracovné miesto 

MESTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MALACKY
príspevková organizácia mesta, 1. mája 9, 901 01  Malacky

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Zamestnávateľ:                 Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo:                               Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                           zdravotná sestra
Miesto výkonu práce:         Malacky

Termín nástupu:                dohodou
Pracovný úväzok:              37,5 hod. (úväzok 100 %)
Pracovný čas:                   7:00 hod. – 15:00 hod.
Nástupný plat:                  830,50 € – 997 € podľa počtu rokov praxe
                                       (po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady:
a) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo
b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo
c) úplné stredné odborné vzdelanie nadobudnuté v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo detská sestra do 30.04.2004, alebo
d) úplné stredné odborné vzdelanie nadobudnuté v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore praktická sestra

Ďalšie požiadavky: 
spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovedný prístup k práci, lojálnosť, empatia, trpezlivosť, iniciatívnosť

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu), profesijný životopis, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 10.12.2020 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výber.

Mgr. Melánia Dujsíková
riaditeľka MsCSS