Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM | Povinná registrácia chovu ošípaných

OZNAM | Povinná registrácia chovu ošípaných 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec Vás z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku informuje občanov/chovateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných. Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu.

Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Postup registrácie s chovom viac ako jednej ošípanej:

• Vyplniť „Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat“

• Vyplniť tlačivo „Registrácia chovu“
Tlačivo je možné: – stiahnuť z https://www.pssr.sk/wpcontent/uploads/stiah/cehz/RegFann2017.pdf
– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec

• Dokumenty zaslať na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, ktorá vykoná kontrolu na mieste a ak chov spÍňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo.

Postup registrácie s chovom jednej ošípanej na domácu spotrebu:

• Vyplniť tlačivo „Registrácia chovu sjednou ošípanou na domácu spotrebu“
Tlačivo je možné: – stiahnuť z: https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/cehz/subory/os/Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1.pdf
– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec.

• Vyplnené tlačivo zaslať na adresu: CEHZ, Rosinská cesta 12,010 08 Žilina


⇒Formuláre k registrácií⇐ 

 

Viac informácií chovatelia získajú na stránke: https://www.pssr.sk

Viac informácii ohľadne registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu chovatelia získajú na stránke https://www.syps.sk/zvierata