Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 17.09.2020 (18:00)

Zasadnutie OZ – 17.09.2020 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 17.09.2020 o 18:00
v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Správa kontrolóra obce
6. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver