Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM | Začiatok školského roka 2020/2021

OZNAM | Začiatok školského roka 2020/2021 

Milí rodičia!
Vzhľadom k mimoriadnej situácii sa neuskutoční tradičné slávnostné otvorenie nového školského roka, ktorého sa zúčastňovali všetci žiaci školy na školskom dvore.

Otvorenie školského roka na školskom dvore absolvujú len nastupujúci prváci a ich zákonní zástupcovia 2. septembra 2020 o 08:00 hod.

Pre všetkých žiakov a rodičov platí:
povinné rúška, dezinfekcia rúk 
pred vstupom do budovy, odovzdanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a bezpečné rozostupy. 
Žiaci 2. – 9. ročníka nastupujú bez sprievodu rodičov. V triede ich privítajú triedne pani učiteľky a páni učitelia, poskytnú im ďalšie informácie 
o priebehu kontaktného vyučovania.

Do budovy školy vchádzajú nasledovne:

Trieda Čas Miesto
II.A, II.B, IV.A 08:30 hod. vchod prístavba
IV.B, VII.A, III.A 08:30 hod. vchod od telocvične
V.A, V.B 08:30 hod. hlavný vchod
VI.A, VI.B 08:45 hod. bočný vchod bezbariérový
VIII.A, IX.A 09:00 hod hlavný vchod

 

Prevádzka v materskej škole začína 2. septembra 2020 o 06:30. 
Ranný ŠKD je až do odvolania zrušený.
Stravovanie v školskej jedálni – MŠ od 2. septembra 2020,
žiaci ZŠ od 3. septembra 2020.
Prosíme rodičov o striktné dodržiavanie pokynov zamestnancov MŠ a ZŠ.

Je zakázané zhromažďovať sa v blízkom okolí školy
na školskom dvore, v školskom parku, na školskom ihrisku.
Za porozumenie vopred ďakujeme.