Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM ZŠ | Overovanie zapísaných detí do ZŠ a prevzatie rozhodnutia o ich prijatí

OZNAM ZŠ | Overovanie zapísaných detí do ZŠ a prevzatie rozhodnutia o ich prijatí 

Vážení rodičia, základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Túto povinnosť ste si pre školský rok 2020/2021 splnili prostredníctvom vyplnenia prihlášky cez aplikáciu Edupage. Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je nutné údaje poskytnuté zákonnými zástupcami dieťaťa overiť.

Overovanie sa uskutoční v pondelok 22. a v utorok 23. júna 2020 v čase od 16:00 do 18:00 
v triedach IV.A a IV.B – na prízemí základnej školy.

Rodičia, so sebou si prineste:
1. vytlačenú, podpísanú prihlášku (z Edupage) od oboch rodičov,
2. kópiu rodného listu dieťaťa, ktorá zostane v dokumentácii žiaka
3. občiansky preukaz,
4. poplatok 20.€ na pracovné zošity a pomôcky pre prváka.


Upozorňujeme, že legislatíva vyžaduje, aby sa overovania a prevzatia rozhodnutia o prijatí do základnej školy zúčastnili obidvaja rodičia.

Dieťa do školy neberte!
Rodičia, ktorých deti budú mať
v školskom roku 2020/2021 odloženú školskú dochádzku, sa overovania zúčastniť nemusia. Všetky náležitosti s nimi doriešime individuálne.

Vedenie ZŠ Závod