Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM | Zmena v spôsobe podávania žiadostí o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVR Malacky

OZNAM | Zmena v spôsobe podávania žiadostí o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVR Malacky 

S účinnosťou odo dňa 15.06.2020 sa z dôvodu uvoľnenia opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti s predchádzaním šírenia ochorenia COVID 19

r u š í

možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie poštou alebo e-mailom.

Obnovuje sa osobný kontakt občana s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V praxi to znamená, že od 15.6.2020, ak bude mať občan záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska občana) môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie jedným z uvedených spôsobov uvedených v § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:

  • osobne, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu alebo
  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si občan môže priniesť už vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vzor žiadosti si môže stiahnuť z https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. 

Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.  

UPOZORNENIE:

V prípade, že od 15.6.2020 bude žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podaná poštou alebo e-mailom na miestne príslušný úrad, takáto žiadosť nebude akceptovaná a nebude sa považovať za podanú.

STRÁNKOVÉ HODINY ÚSPVR MALACKY:
Pondelok:        08.00- 12.00    13.00 – 15.00
Utorok:           08.00- 12.00    13.00 – 15.00
Streda:           08.00- 12.00    13.00 – 17.00
Štvrtok:                    nestránkový deň
Piatok:            08.00- 12.00