Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM | Kontaktné vyučovanie od 1.6.2020 v ZŠ a MŠ Závod – Pokyny pre rodičov

OZNAM | Kontaktné vyučovanie od 1.6.2020 v ZŠ a MŠ Závod – Pokyny pre rodičov 

POKYNY PRE RODIČOV detí, 
ktoré nastupujú do MŠ od 1.6.2020
 • Prevádzka v MŠ je od 7:00 do 16:00 hod.
 • Príchod detí do MŠ – od 7:00 do 8:00 hod.
 • Po 8:00 hod. bude vstup pre rodičov a deti zakázaný.
 • Do/zo škôlky dieťa prichádza/odchádza v doprovode maximálne jednej osoby.
 • Zákonní zástupcovia sa nesmú zdržiavať a združovať v areáli školy.
 • V prvý deň nástupu je nutné odovzdať „Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“, bez neho dieťa nebude do MŠ prijaté.
 • MŠ môžu navštevovať len zdravé deti z domácností, ktorým nebola nariadená karanténa, bez podozrenia na ochorenie.
 • Každé ráno pri vstupe dieťaťa do MŠ prebehne ranný filter.
 • Pri vstupných dverách do budovy MŠ bude deťom meraná teplota a je potrebné použiť dezinfekciu, doprovod aj dieťaťa musí mať pri vstupe rúško a dodržuje všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 • Do šatne budú zákonní zástupcovia vstupovať po dvoch.
 • Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa sa podpisuje denne v MŠ (tlačivo bude umiestnené na skrinke dieťaťa).
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu.
 • Pitný režim – dieťa bude potrebovať vlastnú podpísanú plastovú fľašu s vodou (0,3l – 0,5l).
 • Deti sa v priestoroch MŠ a vonku budú pohybovať bez rúška.
 • V skrinke bude umiestnené 1 náhradné rúško pre dieťa, bude zabalené v igelitovom vrecúšku.

 

POKYNY PRE RODIČOV žiakov, 
ktorí nastupujú do ZŠ od 1.6.2020
 • Prevádzka v ZŠ začína denne od 7:30 do 12:25 hod.,
  žiaci prichádzajú do školy nasledovne:
Tabuľka: Časový harmonogram – priebeh vyučovania

Trieda

Príchod
do školy

Začiatok vyučovania

Koniec
vyučovania

I.A, I.B

07: 30 – 07: 45

07:45

11:25

II.A

07: 40 – 07: 55

07:55

11:40

III.A, III.B

07: 55 – 08: 05

08:05

11:55

IV.A, IV.B

08: 05 – 08: 15

08:15

12:10

V.A, V.B

08: 10 – 08: 20

08:20

12:25

 • Po 08:25 hod. bude vstup žiakov na kontaktné vyučovanie zakázaný.
 • Do/zo školy dieťa prichádza/odchádza v doprovode maximálne jednej osoby.
 • Zákonní zástupcovia sa nesmú zdržiavať a združovať v areáli školy.
 • Každé ráno pri vstupe dieťaťa do ZŠ prebehne ranný filter.
 • Pri vstupných dverách do budovy ZŠ bude deťom meraná teplota a je potrebné použiť dezinfekciu, doprovod aj dieťaťa musí mať pri vstupe rúško a dodržuje všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 • Do šatne a vnútorných priestorov ZŠ zákonní zástupcovia nesmú vstupovať.
 • V prvý deň nástupu je nutné odovzdať „Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“, bez neho dieťa nebude na kontaktné vyučovanie prijaté.
 • ZŠ môžu navštevovať len zdraví žiaci z domácností, ktorým nebola nariadená karanténa, bez podozrenia na ochorenie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu.
 • Pitný režim – dieťa bude potrebovať vlastnú podpísanú plastovú fľašu s vodou (0,3l – 0,5l).
 • Školský bufet nebude v prevádzke, je potrebné, aby si žiaci priniesli svoju desiatu.
 • Obed pre žiakov základnej školy bude zabezpečený v ŠJ v zmysle nariadených hygienických pravidiel.
 • Žiaci navštevujúci ŠKD si prinesú aj olovrant, tiež pitný režim na poobedie vo svojej vlastnej podpísanej plastovej fľaši.
 • Žiaci, ktorí nebudú v tomto období navštevovať ŠKD, musia po skončení vyučovania v čo najkratšom čase opustiť areál školy.
 • Žiaci sa v priestoroch školy a vonku budú pohybovať bez rúška.
 • V skrinke bude umiestnené 1 náhradné rúško pre žiaka, bude zabalené v igelitovom vrecúšku.
 • Žiaci ZŠ, ktorí absolvujú kontaktné vyučovanie musia mať pri sebe elektronický čip.
 • Žiaci, ktorí neboli v danom termíne do 27. mája 2020 prihlásení na kontaktné vyučovanie nebudú na kontaktné vyučovanie dodatočne zaradení.
 • Ostatní žiaci 1. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní, v domácom prostredí.
 • Kvôli záverečnému hodnoteniu je nutné, aby žiaci predložili do 8. júna 2020 v elektronickej podobe na kontrolu všetky práce, zadania, úlohy, projekty, PL,…(Edupage, pracovné emaily jednotlivých vyučujúcich a iné komunikačné kanály).
 • Žiaci, ktorí nepreukážu v danom termíne (do 08. 06. 2020) elektronickým spôsobom požadované práce, predložia ich osobne v škole – podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich.
 • Žiakom ktorí tak neučinia, môže byť vedením školy nariadená komisionálna skúška, ktorú absolvujú koncom augusta 2020.

 

Vedenie školy aj touto cestou ďakujem všetkým rodičom, ktorí zodpovedne pristupovali k dištančnému vzdelávaniu svojich detí za ich trpezlivosť, snahu a odhodlanie pomáhať svojim deťom. Ďakujeme za Vašu príkladnú spoluprácu a morálnu podporu.