Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Prerušenie distribúcie elektriny | 12.06.2019

Prerušenie distribúcie elektriny | 12.06.2019 

Oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 12.06.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :


V čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.:

DRUŽSTEVNÁ č. 13 , 14, 15, 16, 16/VE, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32/VE, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47/OP, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
LOKA PRIEČNE č. 826 , 826/BL, 826/TS, 826/VE, 827
LOKA U ŠIŠOLÁKOV č. 828 , 829, 830
MIEROVA č. 852 , 853, 854, 854/ZA, 855, 856, 857, 858, 859, 859/VE, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 911, 912, 912/BL, 913, 913/TS, 3392/140, 880/BL , 880/OP, 3392/193
PEKÁRSKA č. 801 , 802, 803, 804, 804/BL, 805, 805/TS, 805/VE, 806, 849, 850, 851, 904
SVÄTOPLUKOVA č. 860/BL , 916, 952, 953, 954, 955, 955/BL, 956, 957, 958, 959, 960, 1013, 1014, 1014/OP, 1021, 1023/OP, 1023/ZA, 1040, 1043, 1044, 1102, 3392, 3392/143, 3392/210, 3392/249, 3392/250, 3392/363
ULICA POD OBOROU č. 1107 , 3392/205
ZÁHRADKY č. 1 , 3, 4, 4/PR, 4/VE, 5, 5/VE, 6, 7, 9, 10/VE, 11, 12, 134, 807/VE, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 815/VE, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 825/TS, 825/VE, 907, 963, 998, 998/PR, 999, 1029, 1071/VE, 2516/18, 2516/33
ŠTEFÁNIKOVA č. 832 , 833, 834, 835, 836, 837, 838, 838/ZA, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 875, 876, 877, 877/BL, 878, 879, 880, 915, 1001, 1003, 1003/ZA, 1004, 1007, 1010, 1010/OP, 1010/VE,

1012, 3392/51, 3392/189
ŠTÚROVÁ č. 211/4 , 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 759, 759/BL, 759/OP, 760, 761, 762, 762/ZA, 763, 763/ZA, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 781/ZA, 783, 784, 786, 787, 789, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 800, 9000